Ondersteun Projecten

Doe Mee!

Wat kun je doen?

Meedoen kan op velerlei manieren: bijvoorbeeld als vrijwilliger in een lopend project of zelf een project opstarten, kennis delen of kennis en ervaring opdoen tijdens een stage. Natuurlijk kun je ook geld voor projecten doneren (zie hiernaast) of bijvoorbeeld lid worden van AVI NL.

Maar je kunt ook mensen informeren over Auroville, je kunt producten promoten uit Auroville, een workshop organiseren, of netwerken voor projecten. En natuurlijk kun je de stap maken om in Auroville te gaan wonen en je als Aurovilliaan dagelijks in te zetten voor het algehele project.

En tot slot draag je ook al bij door simpelweg een bezoek te brengen aan Auroville. Eenmaal in Auroville kun je zowel voor langere als voor kortere tijd vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld. Dat is toch wel een van de leukste manieren gebleken om Auroville te leren kennen (zie hiernaast). Nog meer manieren →

Giften

U kunt projecten in Auroville ondersteunen door een gift over te maken op: 

IBAN (Rekening): NL26 TRIO 0198420927  
tnv. Auroville International Nederland
Voorhaven 13, 1135 BL Edam
BIC CODE:    TRIONL2U

onder vermelding van de gewenste bestemming van uw gift. Vermeld ook uw adresgegevens bij de betaling, inclusief uw e-mailadres, zodat wij en de ontvanger van uw gift u schriftelijk of via e-mail kunnen bereiken. Bij iedere donatie worden enkele procenten verwerkingskosten ingehouden (info).

Giften voor Auroville overgemaakt aan AVI Nederland zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting van de donateur. De eerste 1% van het drempelinkomen (box 1, 2 en 3 samen) komen niet voor aftrek in aanmerking, alsmede giften boven 10% van het drempelinkomen. Volgens de criteria van de belastingdienst hebben vastgelegde periodieke giften geen drempel of plafond wat de aftrek betreft; zie: www.belastingdienst.nl/giften. Erfstellingen aan AVI Nederland zijn vrijgesteld van successiebelasting.  Een afschrift van de bank vormt bewijsmateriaal dat u achter de hand moet houden voor het geval dat de belastingdienst erom vraagt. Mocht u dat niet hebben, dan kan de penningmeester een verklaring opsturen. Mail dan naar: penningmeester(apenstaartje)auroville.nu

Vrijwilligerswerk

Gasten die meer dan een maand vrijwilligerswerk willen doen of stage willen lopen, kunnen contact opnemen met SAVI (AVIS: Auroville Volunteerwork , Internships & Studies ) via hun emailadres study(apenstaartje)auroville.org.

Voor een actieve deelname van minder dan een maand , kun je contact opnemen met de Guest Service (boven Solar Kitchen) via avguestservice(apenstaartje)auroville.org.in. De Guest Service heeft een lijst met projecten voor je waar je terecht kunt.

Savi biedt kansen voor de langere termijn ( 2-12 maanden ). De Indiase regelgeving legt een aantal specifieke voorwaarden op voor vrijwilligers. SAVI ondersteunt je dan ook met goede informatie over het regelen van visa, Auroville-bijstand, registratie en verblijf.  Je krijgt een inleidende seminar, informatie over workshops etc. En bij een stage is er educatieve ondersteuning, een eindbeoordeling en opvolging van de student. Ook verzoeken van postdoctorale studies en academische onderzoeken zijn welkom bij SAVI. Zo ook professionals die hun expertise vrijwillig willen inzetten. 

Auroville is tot slot ook betrokken bij uitwisselingsprogramma's voor studenten van buitenlandse onderwijsinstellingen en universiteiten . SAVI biedt ondersteuning bij het programma-ontwerp. 

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team