Meer informatie over verwerkingskosten

De belastingdienst eist dat we jaarlijks een verslag overleggen teneinde vrijgesteld te worden van het betalen van schenkingsbelasting (een bedrag van al snel 40%) en om onze status van algemeen nut beogende instelling te kunnen behouden. Het opstellen en laten goedkeuren van dit verslag brengt kosten met zich mee. Deze en andere verwerkingskosten worden betaald uit een speciaal potje Bijdrage Kosten Projecten dat gevuld wordt door 5% in te houden op de af te dragen giften aan Auroville. Elk jaar wordt beoordeeld of er een resterend saldo is dat alsnog als gift kan worden afgedragen aan het desbetreffende project in Auroville.

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team