Wie zijn wij

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. De vereniging onderneemt, ondersteunt en stimuleert activiteiten in de samenleving die de realisatie van Auroville bevorderen.

In Nederland en België

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België, en als zodanig:

(1) financiële en andere steun aan de opbouw en ontwikkeling van Auroville te verlenen;
(2) deel te nemen aan internationale, nationale en regionale instellingen;
(3) voorlichting te geven, werkgroepen te vormen voor onderzoek en studiebijeenkomsten en tentoonstellingen te organiseren.

Doelstelling

De Vereniging Auroville International Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk. Het statutaire doel is het ondernemen, ondersteunen of stimuleren van activiteiten in de samenleving, die de realisatie van Auroville zoals bepaald in haar handvest bevorderen. De officiële gegevens van de vereniging zijn:

Naam: Auroville International Nederland
Postdres: Voorhaven 13, 1135 BL Edam
Registratie Kamer van Koophandel: 40650609

Oprichting

Auroville Nederland werd op 11 mei 1982 opgericht door Carel Thieme en een groepje enthousiaste vrijwilligers. Op 2 augustus 1985 werd de naam veranderd in Auroville International Nederland om een netwerk te kunnen vormen met de andere Auroville International centra, gebundeld in Auroville International, en met Auroville.

Word lid!

AVI Nederland organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville. De vereniging beschikt niet over een vaste locatie, zodat de activiteiten verspreid over Nederland georganiseerd worden. We nodigen belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville die in Nederland en Vlaanderen wonen, uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen. Neem contact met ons op!

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team