AUROVILLE STUDIEFONDS

educatie

Wat is het?

Sinds 2009 is er een studiefonds voor de jongeren in Auroville, die buiten Auroville een vervolgstudie, hoger onderwijs of beroepsopleiding willen volgen. Dit fonds is het ‘Scholarship & Educational Fund’, afgekort ‘SEF’. Giften zijn zeer welkom! Scholarship & Educational Fund

De geboden studiefinanciering is in overeenstemming met de beschikbare middelen en financiële behoeften. Iedere aanvraag wordt bekeken en beoordeeld op basis van enkele criteria, zoals de financiële benodigdheden van de student en het gezin van de student, en de motivatie van de aanvrager. De aanvragers worden geïnterviewd en vervolgens beoordeeld tijdens SEF-vergaderingen, waaraan tien Aurovilianen deelnemen. Deze vergaderingen vinden maandelijks plaats, van april tot december. 

Resultaten

Het SEF-studiefonds wordt besteed aan Auroville-studenten, voor hun ‘Britse’ examens, of voor de toegang tot hoger onderwijs, voornamelijk in India. De examens worden in samenwerking met een onderwijsinstituut in India georganiseerd door ‘Future School’ in Auroville. Behalve de kosten die in rekening worden gebracht door het Auroville Unity Fonds, wordt het SEF-studiefonds uitgevoerd zonder administratieve kosten. 

Ondersteun het project!

De studiefinanciering bestaat uit een renteloze lening, die na afronding van de studie en als de student betaald werk heeft, terugbetaald dient te worden, tenzij de student na voltooiing van de studie weer in Auroville komt wonen en werken, wat in de meeste gevallen gebeurt. Deels genereert het project haar eigen inkomsten weer terug, maar deels is het project ook afhankelijk van donaties.

Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer mensen donaties geven. Meer informatie over hoe u SEF ondersteunen, eventueel met belastingvrijstelling, vindt u onder het kopje 'ondersteun projecten'.

Bezoek de officiële site →

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team