ANBI

Auroville International Nederland is een Algemeen nut beogende instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam
Auroville International Nederland

Website
www.auroville.nu

Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer
8157 30627

ANBI beschikking
11 034

Inschrijving KvK
40650609

Adres
Voorhaven 13, 1135 BL Edam

Bestuur
Voorzitter: Josee Lamers 
Penningmeester: Johan van den Bor 
Secretaris: vacature

Structuur en Beleid
Auroville is in 1968 opgericht in India. Het is een autonome plek waar zo'n 3000 mensen uit meer dan 55 verschillende landen zich hebben gevestigd om menselijke eenwording te bevorderen. De planning is dat Auroville ooit 50.000 inwoners zal tellen, van over de hele wereld. Auroville is een 'stad van de toekomst' en heeft vier keer de unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering van UNESCO gekregen. Regeringen, de internationale gemeenschap (bijvoorbeeld de Europese Unie), internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in en buiten India hebben verschillende ontwikkelingsprogramma's ondersteund. Donaties zijn verkregen van stichtingen in Europa en de Verenigde Staten, van Auroville International centra en van individuele weldoeners van over de hele wereld. In Auroville wonen op dit moment ruim 80 Aurovilianen met een Nederlandse afkomst. De vereniging onderhoudt contacten met hen. Een aantal leden van AVI Nederland heeft een nauwe band en verblijft jaarlijks enige tijd in Auroville. In veel landen zijn Auroville International centra opgericht die halfjaarlijks met elkaar overleggen over de ontwikkelingen. De landelijke centra worden overkoepeld door Auroville International. Hierin is het bestuur van de vereniging afgevaardigd. In 2013 had de bijeenkomst van de AVI's, die in Spanje werd gehouden, betrekking op het activeren van jongeren voor Auroville. In het najaar was het thema van de bijeenkomst in Berlijn gericht op de invulling van de toekomstige Internationale Zone. AVI Nederland wil met name projecten ondersteunen die Auroville duurzaam en zelfvoorzienend maken en jongeren stimuleren om kennis te maken met Auroville en zich aan te sluiten. De activiteiten zijn:
* ondersteunen van projecten en bedrijven in Auroville dmv donaties, praktische hulp en waar nodig expertise;
* vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België;
* geven van informatie over Auroville;
* bekendmaking van het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
* ondersteunen van initiatieven van leden.

Beloningsbeleid
De activiteiten van de bestuursleden en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd. Ze ontvangen geen vaste kostenvergoeding.

Doelstelling
Artikel 3 van de Statuten. De vereniging stelt zich ten doel het ondernemen, ondersteunen of stimuleren van activiteiten in de samenleving die de realisatie van Auroville, zoals bepaald in haar Handvest, bevorderen.

 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Algemene Ledenvergadering / bijeenkomsten
Ieder jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. In 2013 vond deze plaats op 28 februari, de verjaardag van Auroville, in combinatie met een Open Dag. Ter gelegenheid van de geboortedag van Sri Aurobindo organiseerde de vereniging op 15 augustus een wandeling naar en bijeenkomst in de Millinger Theetuin, midden in het natuurgebied 'De Millingerwaard'. George van Vrekhem werd herdacht met een bespreking van zijn laatste postuum uitgegeven boek. In 2014 zal de ALV plaats vinden in april/mei.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt geregeld, meestal maandelijks, bij elkaar om te bespreken hoe de vereniging activiteiten in de samenleving kan ondernemen, ondersteunen of stimuleren, om daarmee de realisatie van Auroville, zoals bepaald in haar Handvest, te bevorderen. Het gaat hierbij onder meer om financiële en andere steun aan de opbouw en ontwikkeling van Auroville, informatie, voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten.

Informatie en voorlichting
Via de website wordt informatie over projecten in Auroville gegeven. Leden en belangstellenden kunnen direct donaties aan Auroville doen of via AVI NL als ze kiezen voor fiscale aftrekbaarheid van hun gift. AVI NL is een ANBI instelling. Algemene informatie en nieuwsberichten worden gepubliceerd via de website van AVI Nederland (avinl.org). Nieuws over Auroville, de vereniging en gerelateerde onderwerpen worden ook geplaatst op Facebook, waar de vereniging een eigen pagina heeft over Auroville. In 2013 is gestart met het renoveren van de website. Leden die de maandelijkse nieuwsbrief Auroville Today willen ontvangen kunnen dat aanvragen bij de penningmeester.

Public Relations
Op verzoek van organisaties en NGO's geven bestuursleden presentaties over het ontstaan en de ontwikkeling van Auroville. AVI NL helpt journalisten bij hun bezoeken aan Auroville, zoals bijvoorbeeld: (a) OneWorld (Hidde Jansen; publicatie in juli 2013, oneworld.nl); (b) Happinez (Roos Tesselaar; publicatie 4 december 2013); (c) Wegener (Daan Appels 2014)

Studentenuitwisselingsprogramma
Het bestuur is bezig met contacten met Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om Auroville te ondersteunen via organisaties die jongeren een stagemogelijkheid in het buitenland aanbieden.

Workshops
Geregeld vinden workshops plaats die gerelateerd zijn aan het doel van Auroville, zoals in 2013 de workshops van Soleil Lithman en Wolfgang J. Schmidt-Reinecke ('Inlighten the body & Attuning to the nation soul') en een workshop door de Auroviliaan JV Avadhanulu. In juni 2014 wordt de Soul of the Nation workshop samen met de Belgische leden gehouden. In het najaar komt er een nieuwe workshop over Inlighten the Body. Wanneer mogelijk, zorgt het bestuur ook voor het ontvangen en/of het begeleiden van Aurovilianen die een bezoek brengen aan Nederland. Het bezoek van Sunlit Future, een Aurovilliaans bedrijf voor zonne-energie, leidde in 2013 tot contacten en mogelijk een project met een Nederlandse NGO.

Paviljoen Lage Landen
Voor de invulling van de Internationale Zone met paviljoens uit de landen heeft AVI NL, mede namens de voorlopige Lage Landen Paviljoengroep in Auroville, een oproep gedaan aan de leden en belangstellenden en aan Aurovillianen met een Vlaamse of Nederlandse herkomst, om mee te denken over de ontwikkeling en de inhoud van een Paviljoen der Lage Landen.

Savitri groep
Een aantal leden van AVI NL komt als groep bij elkaar om een canto uit Savitri te lezen en te bespreken. Savitri is een episch gedicht van Sri Aurobindo over de evolutie van de mensheid Het is doorgaans vier maal per jaar bij elkaar, om de drie maanden, veelal op de tweede zaterdag van de maand in Amersfoort, in de 'Hof der Toekomst'. Contactpersoon: Hannah Althuizen. In 2013 was er een weekend met Savitri deskundige Sonia Dyne uit Engeland.

Publicaties
In 2014 is de Nederlandse vertaling van Savitri gepubliceerd door Aurofonds. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door AVI NL.

Financiële verantwoording
zie: http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening

 

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team