Organisatie van Auroville

Gevraagd naar de organisatie van Auroville antwoordde haar grondlegger, de Moeder, dat deze pas geformuleerd zou worden wanneer de onderliggende waarheid van de stad zich zou manifesteren.

Een voorlopige organisatie was nodig om aan de slag te kunnen gaan, maar die zou flexibel en progessief moeten zijn.

"Een amusante definitie komt in me op: een goddelijke anarchie. Maar de wereld zal dit niet begrijpen. Mensen moeten zich bewust worden van hun psychische wezen en zich spontaan organiseren, zonder vaste regels en wetten - dat is het ideaal. Daarvoor moet men in contact komen met z'n psychische wezen, men moet er door geleid worden en de autoriteit en invloed van het ego moeten verdwijnen."

The Mother

Met dit in gedachten zijn Aurovilianen altijd van mening geweest dat het mogelijk moest zijn om zich te ontdoen van zaken die hun tijd hebben gehad, opdat nieuwe ontwikkelingen uitgeprobeerd kunnen worden. Vaak wordt in dit verband gesproken van een 'goddelijke anarchie', ofschoon daar ook een risico in zit, getuige de woorden van Sri Aurobindo: "Anarchie is de ware goddelijke staat van de mensheid, zowel uiteindelijk als in het begin; maar in de tussentijd leidt het ons recht naar de duivel en zijn koninkrijk".

Feit is dat de bewoners van Auroville niet het niveau van bewustzijn hebben waarop anarchie inderdaad goddelijk is, dus is er in de loop van de jaren toch een behoefte aan een zekere vorm van organisatie blijven bestaan, ook al is die niet in de vorm van een vaste hiërarchische structuur. Momenteel vormt the Auroville Foundation de formele kern waaromheen Auroville georganiseerd is, terwijl het dagelijkse bestuur van de stad in handen ligt van verschillende werkgroepen.

 

De Auroville Foundation

De Auroville Foundation bestaat uit drie autoriteiten: De Governing Board, de International Advisory Council en de Residents Assembly.

De Governing Board heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het juiste bestuur en de ontwikkeling van Auroville. De raad is samengesteld uit een aantal vooraanstaande personen alsmede een aantal regeringsfunctionarissen.

De International Advisory Council adviseert de Governing Board inzake het bestuur en de ontwikkeling van de stad en is samengesteld uit eminente internationale en nationale personen.

De Residents Assembly is de bewonersraad, die wordt gevormd door alle inwoners van Auroville ouder dan 18 jaar. Deze raad houdt toezicht op de verschillende activiteiten van Auroville, beslist over de voorwaarden om inwoner te kunnen worden, en is samen met de Governing Board verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en implementeren van Auroville's Algemene Plan voor haar toekomstige ontwikkeling.

De Auroville Foundation heeft een secretaris, die benoemd wordt door de Indiase regering en die in Auroville zetelt.

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de stad is in handen van verschillende werkgroepen en omvat onder meer zaken als gezondheid, onderwijs, financiën, bebossing en gemeentesecretarie.

Deze groepen opereren met een aanzienlijke mate van onafhankelijkheid. Belangrijke beslissingen worden over het algemeen genomen tijdens bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de stad, en de besluitvorming geschiedt bij voorkeur op basis van consensus.

De Residents Assembly kiest uit haar midden een raad, de Auroville Council, die de gemeenschapsactiviteiten coördineert. Uit de gelederen van deze raad wordt op haar beurt de Working Committee gevormd, het dagelijks bestuur van Auroville, dat onder meer verantwoordelijk is voor de afstemming met de Governing Board en met externe autoriteiten.

Kijk voor meer informatie (maar dan in Engels) op www.auroville.org

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team