Het Handvest (1968)

HANDVEST VAN AUROVILLE

 

1. Auroville behoort aan niemand in het bijzonder. Auroville behoort aan de mensheid als geheel. Maar om in Auroville te verblijven moet men de vrijwillige dienaar van het Goddelijke Bewustzijn zijn.

2. Auroville zal de plaats zijn van een nooit eindigende opvoeding, van voortdurende vooruitgang en van een jeugd die niet veroudert.

3. Auroville wil de brug vormen tussen het verleden en de toekomst. Zich alle uiterlijke en innerlijke ontdekkingen ten nutte makend, wil Auroville onvervaard op de toekomstige verwezenlijkingen afgaan.

4. Auroville zal de plaats zijn van materiële en spirituele onderzoekingen om een concrete menselijke eenheid op levende wijze te belichamen.

AVI NL

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. AVI NL organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville.
We nodigen Nederlandse en Vlaamse belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen.+31(0)6.4807.8595

Visia team