Het Handvest (1968)

HANDVEST VAN AUROVILLE

 

1. Auroville behoort aan niemand in het bijzonder. Auroville behoort aan de mensheid als geheel. Maar om in Auroville te verblijven moet men de vrijwillige dienaar van het Goddelijke Bewustzijn zijn.

2. Auroville zal de plaats zijn van een nooit eindigende opvoeding, van voortdurende vooruitgang en van een jeugd die niet veroudert.

3. Auroville wil de brug vormen tussen het verleden en de toekomst. Zich alle uiterlijke en innerlijke ontdekkingen ten nutte makend, wil Auroville onvervaard op de toekomstige verwezenlijkingen afgaan.

4. Auroville zal de plaats zijn van materiële en spirituele onderzoekingen om een concrete menselijke eenheid op levende wijze te belichamen.

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team