Over Auroville

De universele stad Auroville werd geïnaugureerd op 28 februari 1968, toen jongeren uit 124 landen en uit alle 23 staten van India een handvol aarde uit hun vaderland deponeerden in een marmeren urn in het centrum van Auroville. Hiermee symboliseerden zij de geboorte van een stad die gewijd is aan de eenheid van de mensheid.

Gebaseerd op het werk en de visie van Sri Aurobindo en De Moeder, is Auroville bedoeld als een plaats voor de manifestatie van een werkelijke menselijke eenheid in verscheidenheid. Hierin presenteert ze zich als een laboratorium voor de volgende stap in de menselijke evolutie. 

UNESCO

Auroville heeft vier keer de unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering van UNESCO gekregen. Regeringen, de internationale gemeenschap (bijvoorbeeld de Europese Unie), internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in en buiten India hebben verschillende ontwikkelingsprogramma's ondersteund. Donaties zijn verkregen van stichtingen in Europa en de Verenigde Staten, van Auroville International centra en van individuele weldoeners van over de hele wereld. 

De stad

De planning is dat Auroville ooit 50.000 inwoners zal tellen, van over de hele wereld. De stad is gelegen op een laag plateau aan de zuid-oost kust van India, enkele kilometers ten noorden van Pondicherry. In het centrum staat de Matrimandir, de "ziel van Auroville"; een plek voor individuele concentratie. Rondom de tuinen van de Matrimandir ontvouwen zich de vier zones - de industriële (noorden), culturele (noord-oost), residentiële (zuid/zuid-west) en internationale (west) zone - elk waarvan zich richt op een belangrijk aspect van stedelijke activiteiten.

City diagram

Rondom het stedelijk gebied zal er een Groene Gordel komen, bestaande uit bosgebieden, boerderijen, wildreservaten en een aantal nederzetttingen voor degenen die zich bezighouden met groene arbeid. 

Ofschoon veel land nog verworven dient te worden, beheert Auroville momenteel ongeveer 80% van het totale oppervlakte in het stedelijk gebied. Van het land in de Groene Gordel is minder door Auroville verworven.

De huidige 'gemeenschap' van Auroville wordt gevormd door meer dan 100 nederzettingen van verschillende grootte, van elkaar gescheiden door dorpen en tempelgebieden. De activiteiten van de bewoners lopen en omvatten onder meer bosbouw, organische landbouw, onderwijskundig onderzoek, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, toegepaste technologie en constructie, kleine en middelgrote ondernemingen, stadsplanning, culturele activiteiten en gemeentelijke diensten.

Momenteel bestaat de bevolking van Auroville uit ongeveer 2500 inwoners, afkomstig uit 50 verschillende landen.

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team