Nieuws Aikiyam School

“Vanakkam Aikiyam Friends Our teachers and students are very busy at this time of year, as you will see when you read this Newsletter. Also in January we had celebrations for Pongal and Republic Day, and we are rejoicing in the fact that we recently began the long awaited construction of some new classrooms. We hope our Newsletter conveys some of the spirit behind what is happening in Aikiyam today. As always, we remain deeply grateful for your support. Aum... Shankar". De laatste nieuwsbrief (februari 2015) van de school is hier te vinden: Nieuwsbrief.

Aikiyam School is een dagschool in Auroville waar meer dan tweehonderd kinderen, met name uit de omliggende dorpen, onderwijs genieten. Aikiyam betekent harmonie, zielsverbondenheid, eenheid in verscheidenheid, in zowel Tamil als Sanskrit. De ‘Aikiyam School Support Group’, de leerkrachten en leerlingen roepen iedereen op om de school te blijven steunen, opdat Aikiyam zich kan blijven ontplooien tot de modelschool die het tracht te zijn. Meer over de Aikiyam School is op de website van Auroville te lezen. Voor een overzicht van alle nieuwsbrieven, kijk hier.

Bedankbrief van Sunlit Future

In de zomer van 2013 bracht een delegatie van Sunlit Future Auroville een bezoek aan Nederland en gaf in Nijmegen een presentatie over hun werk in India. Namens het bestuur van Auroville International Nederland heeft Josee Lamers er vervolgens voor gezorgd dat Sunlit Future vanuit Nederland een opdracht heeft gekregen van DFLN (stichting ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India). De Triodosbank en Educare zijn sponsor van het DFLN-project voor zonne-energie en water ten behoeve van een nonnenklooster in Basgo, Ladakh. Dankzij de bemiddeling van Josee Lamers heeft het zonne-energiebedrijf in Auroville er een mooie opdracht bij; in zijn brief van 12 april 2014 vertelt de manager van Sunlit Future, Rishi Kapoor iets meer over het project en uit  hij zijn dankbaarheid voor de geboden hulp.

 

 

 

 

 

Primeur EN-NL uitgave van Savitri

Savitri, een Legende en een Symbool, is een van de belangrijkste werken van Sri Aurobindo. De Legende, ontleend aan de oude Vedische geschriften Mahabharata, gaat over het verleden van de mensheid en het Symbool gaat over haar toekomst. De Legende wordt verteld als een verhaal van echtelijke liefde van Savitri en Satyavan die de dood overwint. De karakters zijn manifestaties van levende en bewuste Krachten waarmee we bewust in contact kunnen treden, en zij nemen menselijke lichamen aan om de mens te helpen hem de weg te wijzen van zijn sterfelijke toestand naar een goddelijk bewustzijn en een onsterfelijk leven.

Sri Aurobindo onderscheidt zich van Darwin omdat hij zich niet alleen op de oorsprong maar met zijn evolutietheorie ook op de toekomst van de mensheid richt. Savitri is een epos. Sri Aurobindo schreef vanuit zijn hogere bewustzijnsniveau, waardoor een dichtkunst ontstond die mantrisch is en heel rijk aan beelden.

Martin Schreurs, met medewerking van Hans Vas, heeft jarenlang gewerkt aan een beeldenrijke Nederlandse vertaling. In de Savitri-groep, die vier maal per jaar bijeenkomt, wordt de vertaling als belangrijke ondersteuning gebruikt bij de studie.

Village Action gaat voor Sociaal Ondernemen

Er is een nieuwe editie uit van de nieuwsbrief van Village Action, de bijzonder dynamische organisatie die groots werkt verricht voor de dorpen in en rondom Auroville, met name voor de vrouwen van die dorpen. Lees in de uitgave van maart 2014 hoe Village Action sociaal ondernemen stimuleert en ondersteunt.

http://hosted.verticalresponse.com/664644/725777dd11

Kalenders en agenda 2014

De kalenders en agenda voor 2014 zijn weer binnen bij Namaste.

AUROVILLE CALENDAR 2014
Thema “The Elements”
Dit is een hangkalender met een spiraal aan de bovenzijde.
Het formaat is 28 x 30.5 cm
Met 12 foto’s in vierkleurendruk op mat fotopapier.
Bevat 2 pagina’s met teksten uit Sri Aurobindo’s Savitri en The Life Divine.
Alle foto’s zijn gemaakt door Ireno Guerci.
Prijs 9,50 plus porto 3,00 = 12,50 

Lees meer...

Herziene uitgave van "Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn`

Boek omslag Satprem - Sri AurobindoPas verschenen:  de nieuwe herziene uitgave van “Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn”

Satprem’s  “Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn”  werd voor het eerst gepubliceerd in Nederland in 1963 en was lange tijd een van de weinige boeken in de Nederlandse taal over het leven en werk van de Indiase vrijheidsstrijder, filosoof, dichter en yogi Sri Aurobindo (1872 – 1950) en zijn spirituele medewerkster de Moeder (1878 – 1973).

Lees meer...

Subcategorieën

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team