Stage lopen in Auroville?

Wil je stage lopen in Auroville? Volg dan deze drie stappen: 

(1) Bestudeer de website van Auroville en noteer specifieke informatie over projecten waarin je geïnteresseerd bent.

(2) Stuur een mailbericht aan SAVI (de organisatie in Auroville die stagiairs en vrijwilligers begeleidt > study[at]auroville.org.in), introduceer jezelf, leg het doel van de stage uit en vertel SAVI over jouw interessegebied. Vertel ook iets over wat je verwacht te kunnen leren, de geplande periode en verblijfsduur. 

(3) Jouw mailbericht beantwoordt SAVI met een aanvraagformulier, dat je via mail zult ontvangen. Vul dit formulier in en stuur het terug. 

De Auroville eenheid die jou wil ontvangen als stagiair, zal je binnen twee weken benaderen om de stage te bespreken. Als er een overeenstemming is tussen jou en de eenheid of het project in Auroville, dan zal SAVI je verder begeleiden bij de voorbereidingen van jouw verblijf.

Zie: meer informatie op de website van Auroville

 

Foto's door Paulette

MATRIMANDIR
gefotografeerd door Paulette

Paulette schrijft: “De Matrimandir is onze hoop en geruststelling over de toekomst. Het is de ziel van Auroville, onsterfelijk. Vier foto's zijn genomen vanaf het dak; ver weg van twist en tweedracht; het is daar als het binnenkomen in een totaal andere wereld, een wereld van vrede en harmonie, van oneindige schoonheid en uitgestrektheid, van onvergelijkbare eenheid. De contouren evolueren in iteratieve patronen en symboliek en men voelt zich terug in het centrum, alleen met de Queeste. Dan ontvouwt de reis zich. Elk deel van de Matrimandir, tot in de verste hoek van de verbinding, is een deel van die reis”.

Hier is de link naar haar Picasa album 'Matrimandir: de ziel van Auroville

Standbeeld Sri Aurobindo verplaatst

Het standbeeld van Sri Aurobindo is verplaatst van een onopvallende locatie langs een zijgebouw, naar een ereplek in de Vredestuin van het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Op 21 oktober 2014 vond een speciale inhuldiging plaats, door Irina Georgieva Bokova, de Bulgaarse politica en huidig directeur-generaal van UNESCO. Na een korte inleiding gaf zij het woord aan Karan Singh, die over het leven van Sri Aurobindo vertelde en over de betekenis van zijn leven en werk voor de mensheid [YouTube-1]. Karan Singh reciteerde Sri Aurobindo's gedicht ‘Who’; [YouTube-2].

Trendwatching in Auroville

Ellen de Bever en Iris Mastenbroek volgen de opleiding ‘International Lifestyle Studies’ aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Gedurende vierenhalve maand lopen zij stage in Auroville (augustus – december 2014). Tijdens de stage zijn zij druk bezig geweest met trendwatching, het signaleren, analyseren en toepassen van trends, in Auroville. Hun inzichten hebben zij op een mooie website gepubliceerd.

De signalen hebben Ellen en Iris geclusterd in vier hoofdtrends: Inner Growth, Nature Branding, Food Medicine en Simply Living. Het beeldmateriaal op deze blog is door henzelf gefotografeerd. 

Vanuit Auroville melden zij: “Wij denken dat onze blog/website interessant zal zijn voor studenten die in de toekomst ook hun stage willen doen in Auroville. Op deze manier kunnen zij zien wat hun leeftijdgenoten zoal doen in Auroville”.

Zie: http://internshipauroville.weebly.com

 

 

 

Nieuws Aikiyam School

“Vanakkam Aikiyam Friends Our teachers and students are very busy at this time of year, as you will see when you read this Newsletter. Also in January we had celebrations for Pongal and Republic Day, and we are rejoicing in the fact that we recently began the long awaited construction of some new classrooms. We hope our Newsletter conveys some of the spirit behind what is happening in Aikiyam today. As always, we remain deeply grateful for your support. Aum... Shankar". De laatste nieuwsbrief (februari 2015) van de school is hier te vinden: Nieuwsbrief.

Aikiyam School is een dagschool in Auroville waar meer dan tweehonderd kinderen, met name uit de omliggende dorpen, onderwijs genieten. Aikiyam betekent harmonie, zielsverbondenheid, eenheid in verscheidenheid, in zowel Tamil als Sanskrit. De ‘Aikiyam School Support Group’, de leerkrachten en leerlingen roepen iedereen op om de school te blijven steunen, opdat Aikiyam zich kan blijven ontplooien tot de modelschool die het tracht te zijn. Meer over de Aikiyam School is op de website van Auroville te lezen. Voor een overzicht van alle nieuwsbrieven, kijk hier.

Bedankbrief van Sunlit Future

In de zomer van 2013 bracht een delegatie van Sunlit Future Auroville een bezoek aan Nederland en gaf in Nijmegen een presentatie over hun werk in India. Namens het bestuur van Auroville International Nederland heeft Josee Lamers er vervolgens voor gezorgd dat Sunlit Future vanuit Nederland een opdracht heeft gekregen van DFLN (stichting ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India). De Triodosbank en Educare zijn sponsor van het DFLN-project voor zonne-energie en water ten behoeve van een nonnenklooster in Basgo, Ladakh. Dankzij de bemiddeling van Josee Lamers heeft het zonne-energiebedrijf in Auroville er een mooie opdracht bij; in zijn brief van 12 april 2014 vertelt de manager van Sunlit Future, Rishi Kapoor iets meer over het project en uit  hij zijn dankbaarheid voor de geboden hulp.

 

 

 

 

 

Subcategorieën

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team