Volwaardige cursus Indiase Psychologie

De medeoprichter van het ‘Indian Psychology Institute’ (IPI) te Puducherry, Matthijs Cornelissen meldt in een recente nieuwsbrief: “De afgelopen acht jaren heeft IPI een hele reeks introductiecursussen georganiseerd in Indiase Psychologie. Het instituut heeft bijzonder positieve reacties ontvangen over deze cursussen, die dikwijls als ‘levensveranderend’ zijn beschreven, ofschoon het slechts korte introducties waren tot wat in werkelijkheid een hele wereld is van innerlijke ontdekking. Daarom organiseert IPI dit jaar een volwaardige cursus Indiase Psychologie van twee semesters, van 1 september 2015 tot 30 april 2016. De cursus is open voor iedereen die serieus ervaringsgebaseerde kennis wil opdoen van de Indiase benadering van psychologie. Voorrang zal echter worden gegeven aan academici en onderzoekswetenschappers, die de intentie hebben om met Indiase Psychologie door te gaan als docent of onderzoeker.”

>> informatie en aanmelding

De sluitingsdatum voor deze eerste registratieronde is 31 maart 2015.

Europese boom geplant in de Internationale Zone

Op 21 februari 2015, (21 februari is de geboortedag van de Moeder) is de Europese boom geplant in de Internationale Zone. De plek is een middelpunt, waaromheen de Europese zone zich zal ontwikkelen; niet met strikte grenzen maar op een vloeiende wijze. De boom werd ingegraven met aarde uit 44 landen van Europa. De Nederlandse aarde kwam dankzij Hans Vas uit een bos van Roermond en een andere portie uit de rand van het IJsselmeer uit Edam, dankzij Josee Lamers.  Vera wijdde in met de prachtige klanken van de Russian Peace Bells en daarna werd het Europese volkslied gespeeld. Friederike hield een openingstoespraak. 

Josee meldt: “Jettie vond het heel bijzonder om de aarde van Nederland te dragen, ze voelde zich zo verwant met ons land en Europa. Maurice droeg de aarde van België. Beiden hebben vorig jaar meegedaan aan de workshop Soul of the Nation in Amsterdam. Vooral voor Maurice heel intensief omdat hij zich heel sterk afvroeg of de Belgische ziel sterk genoeg was om de verschillende delen in het land te kunnen herenigen of dat het uit elkaar zou vallen. Er ging ook een stuk minerale steen uit Europa in de aarde plus een stuk steen dat over was van de Matrimandir. Daarnaast werd een steen geplaatst met het woord MA, Sanskriet voor Moeder. Er traden ook spontaan enkele Indiase muzikanten en groepen op. ‘De sfeer was geweldig’, zei Jettie, ‘geweldige mensen, heerlijke muziek, mooie woorden van Friederike en een geweldige omgeving’.”

FOTO'S 1 (Martin Littlewood) 

FOTO'S 2 (met geluid / Auroville Radio)

 

 

Stage lopen in Auroville?

Wil je stage lopen in Auroville? Volg dan deze drie stappen: 

(1) Bestudeer de website van Auroville en noteer specifieke informatie over projecten waarin je geïnteresseerd bent.

(2) Stuur een mailbericht aan SAVI (de organisatie in Auroville die stagiairs en vrijwilligers begeleidt > study[at]auroville.org.in), introduceer jezelf, leg het doel van de stage uit en vertel SAVI over jouw interessegebied. Vertel ook iets over wat je verwacht te kunnen leren, de geplande periode en verblijfsduur. 

(3) Jouw mailbericht beantwoordt SAVI met een aanvraagformulier, dat je via mail zult ontvangen. Vul dit formulier in en stuur het terug. 

De Auroville eenheid die jou wil ontvangen als stagiair, zal je binnen twee weken benaderen om de stage te bespreken. Als er een overeenstemming is tussen jou en de eenheid of het project in Auroville, dan zal SAVI je verder begeleiden bij de voorbereidingen van jouw verblijf.

Zie: meer informatie op de website van Auroville

 

Foto's door Paulette

MATRIMANDIR
gefotografeerd door Paulette

Paulette schrijft: “De Matrimandir is onze hoop en geruststelling over de toekomst. Het is de ziel van Auroville, onsterfelijk. Vier foto's zijn genomen vanaf het dak; ver weg van twist en tweedracht; het is daar als het binnenkomen in een totaal andere wereld, een wereld van vrede en harmonie, van oneindige schoonheid en uitgestrektheid, van onvergelijkbare eenheid. De contouren evolueren in iteratieve patronen en symboliek en men voelt zich terug in het centrum, alleen met de Queeste. Dan ontvouwt de reis zich. Elk deel van de Matrimandir, tot in de verste hoek van de verbinding, is een deel van die reis”.

Hier is de link naar haar Picasa album 'Matrimandir: de ziel van Auroville

Standbeeld Sri Aurobindo verplaatst

Het standbeeld van Sri Aurobindo is verplaatst van een onopvallende locatie langs een zijgebouw, naar een ereplek in de Vredestuin van het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Op 21 oktober 2014 vond een speciale inhuldiging plaats, door Irina Georgieva Bokova, de Bulgaarse politica en huidig directeur-generaal van UNESCO. Na een korte inleiding gaf zij het woord aan Karan Singh, die over het leven van Sri Aurobindo vertelde en over de betekenis van zijn leven en werk voor de mensheid [YouTube-1]. Karan Singh reciteerde Sri Aurobindo's gedicht ‘Who’; [YouTube-2].

Trendwatching in Auroville

Ellen de Bever en Iris Mastenbroek volgen de opleiding ‘International Lifestyle Studies’ aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Gedurende vierenhalve maand lopen zij stage in Auroville (augustus – december 2014). Tijdens de stage zijn zij druk bezig geweest met trendwatching, het signaleren, analyseren en toepassen van trends, in Auroville. Hun inzichten hebben zij op een mooie website gepubliceerd.

De signalen hebben Ellen en Iris geclusterd in vier hoofdtrends: Inner Growth, Nature Branding, Food Medicine en Simply Living. Het beeldmateriaal op deze blog is door henzelf gefotografeerd. 

Vanuit Auroville melden zij: “Wij denken dat onze blog/website interessant zal zijn voor studenten die in de toekomst ook hun stage willen doen in Auroville. Op deze manier kunnen zij zien wat hun leeftijdgenoten zoal doen in Auroville”.

Zie: http://internshipauroville.weebly.com

 

 

 

Subcategorieën

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team