Foto's door Paulette

MATRIMANDIR
gefotografeerd door Paulette

Paulette schrijft: “De Matrimandir is onze hoop en geruststelling over de toekomst. Het is de ziel van Auroville, onsterfelijk. Vier foto's zijn genomen vanaf het dak; ver weg van twist en tweedracht; het is daar als het binnenkomen in een totaal andere wereld, een wereld van vrede en harmonie, van oneindige schoonheid en uitgestrektheid, van onvergelijkbare eenheid. De contouren evolueren in iteratieve patronen en symboliek en men voelt zich terug in het centrum, alleen met de Queeste. Dan ontvouwt de reis zich. Elk deel van de Matrimandir, tot in de verste hoek van de verbinding, is een deel van die reis”.

Hier is de link naar haar Picasa album 'Matrimandir: de ziel van Auroville

Standbeeld Sri Aurobindo verplaatst

Het standbeeld van Sri Aurobindo is verplaatst van een onopvallende locatie langs een zijgebouw, naar een ereplek in de Vredestuin van het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Op 21 oktober 2014 vond een speciale inhuldiging plaats, door Irina Georgieva Bokova, de Bulgaarse politica en huidig directeur-generaal van UNESCO. Na een korte inleiding gaf zij het woord aan Karan Singh, die over het leven van Sri Aurobindo vertelde en over de betekenis van zijn leven en werk voor de mensheid [YouTube-1]. Karan Singh reciteerde Sri Aurobindo's gedicht ‘Who’; [YouTube-2].

Trendwatching in Auroville

Ellen de Bever en Iris Mastenbroek volgen de opleiding ‘International Lifestyle Studies’ aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Gedurende vierenhalve maand lopen zij stage in Auroville (augustus – december 2014). Tijdens de stage zijn zij druk bezig geweest met trendwatching, het signaleren, analyseren en toepassen van trends, in Auroville. Hun inzichten hebben zij op een mooie website gepubliceerd.

De signalen hebben Ellen en Iris geclusterd in vier hoofdtrends: Inner Growth, Nature Branding, Food Medicine en Simply Living. Het beeldmateriaal op deze blog is door henzelf gefotografeerd. 

Vanuit Auroville melden zij: “Wij denken dat onze blog/website interessant zal zijn voor studenten die in de toekomst ook hun stage willen doen in Auroville. Op deze manier kunnen zij zien wat hun leeftijdgenoten zoal doen in Auroville”.

Zie: http://internshipauroville.weebly.com

 

 

 

Nieuws Aikiyam School

“Vanakkam Aikiyam Friends Our teachers and students are very busy at this time of year, as you will see when you read this Newsletter. Also in January we had celebrations for Pongal and Republic Day, and we are rejoicing in the fact that we recently began the long awaited construction of some new classrooms. We hope our Newsletter conveys some of the spirit behind what is happening in Aikiyam today. As always, we remain deeply grateful for your support. Aum... Shankar". De laatste nieuwsbrief (februari 2015) van de school is hier te vinden: Nieuwsbrief.

Aikiyam School is een dagschool in Auroville waar meer dan tweehonderd kinderen, met name uit de omliggende dorpen, onderwijs genieten. Aikiyam betekent harmonie, zielsverbondenheid, eenheid in verscheidenheid, in zowel Tamil als Sanskrit. De ‘Aikiyam School Support Group’, de leerkrachten en leerlingen roepen iedereen op om de school te blijven steunen, opdat Aikiyam zich kan blijven ontplooien tot de modelschool die het tracht te zijn. Meer over de Aikiyam School is op de website van Auroville te lezen. Voor een overzicht van alle nieuwsbrieven, kijk hier.

Bedankbrief van Sunlit Future

In de zomer van 2013 bracht een delegatie van Sunlit Future Auroville een bezoek aan Nederland en gaf in Nijmegen een presentatie over hun werk in India. Namens het bestuur van Auroville International Nederland heeft Josee Lamers er vervolgens voor gezorgd dat Sunlit Future vanuit Nederland een opdracht heeft gekregen van DFLN (stichting ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India). De Triodosbank en Educare zijn sponsor van het DFLN-project voor zonne-energie en water ten behoeve van een nonnenklooster in Basgo, Ladakh. Dankzij de bemiddeling van Josee Lamers heeft het zonne-energiebedrijf in Auroville er een mooie opdracht bij; in zijn brief van 12 april 2014 vertelt de manager van Sunlit Future, Rishi Kapoor iets meer over het project en uit  hij zijn dankbaarheid voor de geboden hulp.

 

 

 

 

 

Primeur EN-NL uitgave van Savitri

Savitri, een Legende en een Symbool, is een van de belangrijkste werken van Sri Aurobindo. De Legende, ontleend aan de oude Vedische geschriften Mahabharata, gaat over het verleden van de mensheid en het Symbool gaat over haar toekomst. De Legende wordt verteld als een verhaal van echtelijke liefde van Savitri en Satyavan die de dood overwint. De karakters zijn manifestaties van levende en bewuste Krachten waarmee we bewust in contact kunnen treden, en zij nemen menselijke lichamen aan om de mens te helpen hem de weg te wijzen van zijn sterfelijke toestand naar een goddelijk bewustzijn en een onsterfelijk leven.

Sri Aurobindo onderscheidt zich van Darwin omdat hij zich niet alleen op de oorsprong maar met zijn evolutietheorie ook op de toekomst van de mensheid richt. Savitri is een epos. Sri Aurobindo schreef vanuit zijn hogere bewustzijnsniveau, waardoor een dichtkunst ontstond die mantrisch is en heel rijk aan beelden.

Martin Schreurs, met medewerking van Hans Vas, heeft jarenlang gewerkt aan een beeldenrijke Nederlandse vertaling. In de Savitri-groep, die vier maal per jaar bijeenkomt, wordt de vertaling als belangrijke ondersteuning gebruikt bij de studie.

Subcategorieën

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team