De Moeder over Auroville (digitaal archief)

Enkele maanden geleden zocht Clare Fanning (onder sommigen van ons nog bekend als de oprichtster van ‘Pour Tous’) naar een specifiek citaat van de Moeder over Auroville.

Clare wist dat ze daarvoor moest zijn bij Bhaga, die met haar ‘Laboratorium van Evolutie’ een indrukwekkende bibliotheek heeft opgebouwd.

Bhaga vroeg Clare om plaats te nemen in haar studeerkamer en overhandigde een manuscript van ongeveer 500 losse documenten. Dat bleek een verbazingwekkende verzameling te zijn van notities, brieven, berichten & interviews, medio jaren zeventig bijeengebracht door Bhaga, Bill Sullivan en anderen, over alles wat de Moeder over Auroville heeft gezegd & geschreven; van begin jaren zestig tot 17 november 1973.

Toen Bhaga aan Clare vertelde dat deze verzameling (op enkele delen na) nog nooit is gepubliceerd, heeft Clare alle pagina’s gescand en op een website geplaatst.

www.forall-pourtous.org/auroville-in-mothers-words

Website met digitaal archief van de Moeder over Auroville

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team