Jan Lohman

Beste leden van AVI Nederland,

Jan Lohman 1928 -2009In de nacht van 3 november is Jan Lohman overleden in Leidschendam. Na een gezellige avond bij zijn zus aldaar is Jan op weg naar het station over een hoop stenen gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Tegen zijn zus, die haastig naar het ziekenhuis geroepen was, zei hij, sprekend over zijn leven: “ik ben klaar; ik ga”. Zo vertrok hij volkomen bewust en vredig. Hij werd 81 jaar.

Al op jonge leeftijd koesterde Jan een sterk verlangen naar spiritueel leven maar had grote twijfels over het katholicisme waarmee hij was opgegroeid. Om het geloof en zichzelf grondig te onderzoeken, ging hij naar het klooster, eerst in Nederland en daarna in Belgie, waar hij zich aansloot bij de orde der Benedictijnen. De conclusie van zijn toegewijde onderzoek was dat zijn twijfel terecht was: Jan stapte uit de kerk.

Hij had ontdekt dat het Goddelijke in de mens zelf huist. Zijn ontdekking werd bevestigd in de werken van Sri Aurobindo – die hij via zijn neef, Ruud Lohman, leerde kennen - en Jan kon zich onmiddelijk vinden in het doel van de integrale yoga: “de goddelijke gelukzaligheid naar beneden te brengen, het hemels koninkrijk van Christus op aarde”.

Samen met Mia Berden startte hij in 1992 een meditatiegroep die aanvankelijk afwisselend bij Jan in Leidschendam en bij Mia in Den Haag bijeen kwam; later, om logistieke redenen, wekelijks ten huize van Mia.

Jan was vanaf de eerste jaren een actief lid van AVI en bestuurslid van Stichting Aurofonds, uitgever van boeken over Sri Aurobindo en de Moeder in Nederland. Jan schreef zelf ook veel over de werken van Sri Aurobindo en schreef vele voortreffelijke vertalingen maar hij was een perfectionist en vond zijn werk nooit goed genoeg om te publiceren. Tijdens de recente in Nederland gehouden jaarvergadering van de internationale AVI, werd Jan geprezen voor al zijn bijzondere diensten aan Auroville en AVI.

Velen missen een goede vriend en herinneren Jan als een bescheiden, blijmoedige, attente, bijzonder toegewijde man, met een fijn gevoel voor humor. Bewust nam hij afgelopen dinsdag afscheid; een vliegticket op zak met bestemming Auroville, de Stad van de Toekomst die hij in januari van het nieuwe jaar weer zou bezoeken. (WvM)

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team