AVI meeting in Berlijn

Van 9 t/m 11 oktober was er een "Euro" AVI meeting in Berlijn, over de mogelijkheid van een gezamelijke Europese vertegenwoordiging in de Internationale Zone van Auroville.

Together in Berlin09 2

Meer foto's en notulen zijn te vinden in het nieuws op de Internationale website van AVI of via deze link.

AVI NL

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. AVI NL organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville.
We nodigen Nederlandse en Vlaamse belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen.+31(0)6.4807.8595

Visia team