Nieuwe Projecten

We hebben informatie over nieuwe projecten die we willen ondersteunen vanuit AVI NL. Het gaat hier onder meer om een onderzoeksproject in Auroville dat zich bezig gaat houden met het bestuderen en meten van de ontwikkeling van verscheidene bamboesoorten onder diverse groeicondities, lees er hier meer over.

Een ander nieuw project is het Auroville Studiefonds (SEF) voor de Auroviliaanse jongeren, die buiten Auroville een vervolgstudie, hoger onderwijs of beroepsopleiding willen volgen.

Deze week zullen we nog meer projecten toevoegen dus volg ook de projecten pagina's.

AVI NL

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. AVI NL organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville.
We nodigen Nederlandse en Vlaamse belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen.+31(0)6.4807.8595

Visia team