Bedankbrief van Sunlit Future

In de zomer van 2013 bracht een delegatie van Sunlit Future Auroville een bezoek aan Nederland en gaf in Nijmegen een presentatie over hun werk in India. Namens het bestuur van Auroville International Nederland heeft Josee Lamers er vervolgens voor gezorgd dat Sunlit Future vanuit Nederland een opdracht heeft gekregen van DFLN (stichting ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India). De Triodosbank en Educare zijn sponsor van het DFLN-project voor zonne-energie en water ten behoeve van een nonnenklooster in Basgo, Ladakh. Dankzij de bemiddeling van Josee Lamers heeft het zonne-energiebedrijf in Auroville er een mooie opdracht bij; in zijn brief van 12 april 2014 vertelt de manager van Sunlit Future, Rishi Kapoor iets meer over het project en uit  hij zijn dankbaarheid voor de geboden hulp.

 

 

 

 

 

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team