Een Nederlands Paviljoen in de Internationale Zone van Auroville

Onlangs is een voorlopige stuurgroep opgericht die zich gaat bezig houden met het initiëren van een Nederlands Paviljoen in de Internationale Zone van Auroville. De voorlopige stuurgroep bestaat uit Jan Pieter Derksen, Toine van Megen, Gerard Jak, Linda-Grace Mosselman en Wim van Megen. Er is een werkplan gemaakt waarin diverse taken zijn verdeeld, zoals het informeren naar de definitieve locatie; het selecteren van architecten; het maken van een managementplan voor de bouw; een datum plannen voor de start van de bouw en een team formeren dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van activiteiten.

Internationale zone in de Auroville Galaxy

 

"Galaxy"

Het initiatief van een Nederlands Paviljoen in de Internationale Zone past in het Masterplan van Auroville. Dit structuurplan van Auroville heeft de vorm van een Galaxy (Melkweg). In het centrum van Auroville bevindt zich het stiltegebied dat Vrede heet, waarin de Matrimandir is gelegen, het amfitheater met de Urn en de Banyan boom (waringin), het geologisch centrum van Auroville. Dit alles wordt omringd door tuinen. Parken en tuinen verbinden de stad en een groene strook omringt het hele gebied met boerderijen, bos en recreatiegebied. Vanuit de kern ontspringen vier zones: de culturele zone, de industriële zone, de residentiële zone en de internationale zone.

 

Geschiedenis

In 1966 is het concept Auroville door de regering van India aangeboden aan de Algemene Vergadering van de Unesco en ontving het unanieme goedkeuring. Diverse resoluties en steunbetuigingen volgden hierna. Door een Act of Parliament, formele wet, werd de Auroville Foundation gecreëerd onder het ministerie voor de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid (Human Resource Development). Begin 2010 werd het concept Auroville door hetzelfde ministerie erkend als Educatief Instituut onder de Unesco sectie Departement van Hoger Onderwijs.

 

Eenheid in diversiteit

De Internationale Zone wil de mogelijkheid bieden om de wezenlijke Eenheid, die achter de diversiteit van naties en culturen bestaat, te onderzoeken en onthullen. Hier kan men bewust worden van de fundamentele genialiteit van het land waartoe men behoort en tegelijkertijd in contact komen met de bestaansvorm van andere naties, en de ware genialiteit van die landen leren kennen en respecteren. De Internationale Zone wil met deze aspiratie een plek zijn voor onderzoek naar Eenheid van de Mens en Eenheid in Diversiteit, waar alle landen en culturen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het creëren van nationale culturele paviljoens. De deelname van nationale regeringen aan het bouwen van deze paviljoens is van groot belang. Bharat Nivas, het Paviljoen van India, is gebouwd met volledige steun van de regering van India terwijl het Paviljoen van Tibetaanse Cultuur de bescherming ontving van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Elk land heeft een bijzondere relatie met de manier waarop het schoonheid tot uiting brengt. Dit is wat Auroville interesseert. Elk paviljoen moet de expressie zijn van de cultuur van het land zodat het geheel de vertegenwoordiging wordt van alle culturen van de wereld. Er is geen plaats voor politiek in Auroville.

 

Voorbereidend werk

Groepen in Auroville en in het buitenland zijn begonnen om voorbereidend werk op te starten om paviljoens te manifesteren die de genialiteit van het land tot uitdrukking brengt. Ze hebben een nationale benadering of vormen een groep van landen, zoals het geval is met het paviljoen van Scandinavië, of een continentale benadering zoals Het Huis van Afrika. De paviljoengroepen organiseren onder andere seminars, publicaties, tentoonstellingen, uitvoeringen, traditionele en/of moderne kunstzinnige creaties van diverse aard. De groepen doen ook aan studie en onderzoek naar de historische achtergrond van hun land. Al deze activiteiten zijn middelen om de ziel van hun natie te ontdekken en tot uitdrukking te brengen.

 

Actuele ontwikkelingen

Bharat Nivas, het Paviljoen van India, is bijna gereed. De inauguratie van het paviljoen van Tibetaanse Cultuur vond plaats in 2009. De paviljoengroep van de Verenigde Staten van Amerika heeft een internationaal studentencentrum. Ook hebben verschillende paviljoengroepen hun focus gericht op het ontwikkelen en bouwen van studentenfaciliteiten om gehoor te geven aan de wereldwijde, toenemende vraag naar studenten en vrijwilligers. Weer andere paviljoengroepen hebben een symbolische eerste steen gelegd of een sculptuur geplaatst, zoals de Inuksuk die Canada vertegenwoordigt, of hebben hun focus op activiteiten en onderzoek.

Actieve paviljoengroepen zijn: ‘Het Afrika Huis’; ‘Het Huis van de Amerika's’, ‘De Eenheid van Azië’, ‘Het Europese Plaza’, ‘Het Middellandse Zeegebied’, en de respectievelijke Paviljoens van Scandinavië, Groot-Brittannië, Canada, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, India, Japan, Kazachstan, Korea, de Filippijnen, Rusland, Spanje, Slovenië, Zwitserland, de Verenigde Staten, het Paviljoen van de Chinese cultuur en het Paviljoen van de Tibetaanse cultuur.

 

Het werkplan

Onlangs hebben in Auroville twee vergaderingen van de voorlopige stuurgroep plaatsgevonden om de organisatie op te zetten voor de realisering van het Nederlands Paviljoen. Hieruit is een Werkplan voortgekomen. Het Werkplan houdt onder meer in:

* informeren bij de Town Development Council (TDC in Auroville) naar de definitieve locatie van het Paviljoen van Nederland;
* het selecteren van architecten;
* het maken van een database van de Nederlandse gemeenschap in Auroville en in Nederland;
* het maken van een plan om fondsen te werven;
* het maken van een managementplan voor de constructie van het Paviljoen van Nederland;
* het indienen van een verzoek ter goedkeuring bij de Town Development Council;  
* een datum plannen voor de start van de bouw van het Paviljoen van Nederland;
* een team formeren dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van activiteiten;
* het openen van twee rekeningnummers voor de uitgaven en voor de verzamelen van fondsen.

 

Uitnodiging

Via deze bekendmaking wil de voorlopige Stuurgroep van de Nederlandse Paviljoengroep iedereen die het initiatief een warm hart toedraagt, uitnodigen om mee te werken aan de realisering van het Paviljoen van Nederland in de Internationale Zone van Auroville.

Vanuit Auroville: Rekeningnummer103471 t.n.v. Dutch Pavilion
Vanuit Nederland: Via het rekeningnummer 19.84.20.927 t.n.v. Auroville International onder vermelding van ‘Nederlands Paviljoen’.

Hartelijk dank

Linda-Grace

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team