Auroville Green Practices

Word mede-auteur van een visionair document waarin het concept van regeneratieve steden wordt geschetst. Leer van visionaire benaderingen via ervaren sprekers en bemiddelaars.

Steden zijn vandaag de dag consumptief van aard en gebruiken ontiegelijk veel natuurlijke hulpbronnen, van veraf en van dichtbij, en geven bar weinig terug aan het ecosysteem van het gebied waarin ze gelegen zijn. Het is niet meer genoeg om voor gebouwen te kiezen die weinig energie gebruiken of voor efficiënte transportsystemen. Radicale veranderingen zijn  nodig, met meer aandacht voor de impact op lange termijn en niet slechts de resultaten op korte termijn. Het wordt noodzakelijk voor nieuwe steden om een herstellende relatie op te bouwen binnen de bioregio en het achterland op het gebied van watervoorziening, energie, voedselproductie, transport, levensonderhoud, maatschappij, beleid en welvaartsspreiding.

‘Auroville Green Practices’ nodigt ervaren stadsplanners, architecten, projectontwikkelaars, ingenieurs, beleidsmakers en adviseurs uit om zich even los te maken van de alledaagse beslommeringen en zich aan te sluiten bij een driedaagse workshop van strategisch denken over de regeneratieve steden van morgen; steden die nieuwe kansen bieden. Vele deskundigen uit Auroville zullen aan de workshops  deelnemen om de discussie over de ervaringen van Auroville te bevorderen. Dit is een interactieve workshop voor een selecte groep waarbij een actieve deelname van alle aanwezigen nodig is.

Visionaire workshop in Auroville
8-10 september 2011

http://agp.aurovilleconsulting.com

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team