NIEUWSBRIEF december 2016

Deze laatste nieuwsbrief van 2016 beginnen we met een aantal belangrijke mededelingen, die worden gevolgd door berichten uit Auroville, inclusief koppelingen naar nieuw beeldmateriaal. De vereniging AVI Nederland wenst alle leden en belangstellenden alvast een heel fijn kerstfeest toe en een voorspoedig nieuwjaar. 

https://goo.gl/4zaZh5

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team