NIEUWSBRIEF november 2016

De november-uitgave van onze nieuwsbrief begint met een stukje over 24 november 1926, de dag die in de Sri Aurobindo Ashram bekend staat als Siddhi-dag, of dag van de Overwinning. Het stukje bevat nooit eerder gepubliceerde illustraties. Vervolgens nemen we een kijkje in Auroville via een reeks berichten en artikelen. Zo doet Josee Lamers verslag van een gesprek met André Mom van de Annapurna boerderij en informeert zij ons, samen met de penningmeester van onze vereniging, over de fiscale aftrek van giften. We maken ook melding van een aantal nieuwe publicaties van Aurofonds en Auroville Consulting. Tot slot zijn er verscheidene meldingen, zoals de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering in Nederland, en de Europese bijeenkomst van de centra en liaisons van Auroville International die in Engeland zal worden gehouden.

>>> http://eepurl.com/coXH3b

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team