NIEUWSBRIEF  -  januari 2016


De nieuwsbrief van januari is tevens een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging Auroville International Nederland. De ALV zal op 30 januari 2016 in Nijmegen worden gehouden. De kandidaten voor een nieuw bestuur worden voorgedragen en na instemming van de leden zal het nieuwe team ons iets vertellen over de koers die het wil gaan varen. Iedereen is van harte welkom om de ALV bij te wonen; ook niet-leden en aspirant-leden zijn welkom.

Verder is er in de nieuwsbrief een aantal ‘groene berichten’, zoals nieuws over het project Acres for Auroville/Green Acres, de Auroville Green Practices workshops, de Botanische Tuinen in Auroville en er is een filmpje over biologische landbouw in Auroville. 

We maken ook melding van het Savitri-weekend dat dit jaar zal plaatsvinden in Amersfoort, op 9 en 10 april, samen met Rod Hemsell. 

Tot slot is er nog een oproep van Renu die ons uitnodigt mee te doen aan een enquête en er is een bericht over een nieuw project dat streeft  naar eenwording en welzijn tussen Auroville en de lokale dorpen. Veel lees- en kijkplezier en graag tot 30 januari 2016, in Nijmegen.

>>> De Nieuwsbrief 

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team