NIEUWSBRIEF | juni 2015

Op 15 juni 2015 is de juni-editie van de nieuwsbrief van Auroville International Nederland gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat een verslag van de op 7 juni 2015 gehouden algemene ledenvergadering, met korte berichten over het beleid, de activiteiten, het bestuur, de jaarrekening, financiële steun aan Auroville en enkele presentaties die tijdens de bijeenkomst werden gehouden.

>> NIEUWSBRIEF JUNI 2015

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team