NIEUWSBRIEF | juni 2015

Op 15 juni 2015 is de juni-editie van de nieuwsbrief van Auroville International Nederland gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat een verslag van de op 7 juni 2015 gehouden algemene ledenvergadering, met korte berichten over het beleid, de activiteiten, het bestuur, de jaarrekening, financiële steun aan Auroville en enkele presentaties die tijdens de bijeenkomst werden gehouden.

>> NIEUWSBRIEF JUNI 2015

AVI NL

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. AVI NL organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville.
We nodigen Nederlandse en Vlaamse belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen.+31(0)6.4807.8595

Visia team