Nieuws Aikiyam School

“Vanakkam Aikiyam Friends Our teachers and students are very busy at this time of year, as you will see when you read this Newsletter. Also in January we had celebrations for Pongal and Republic Day, and we are rejoicing in the fact that we recently began the long awaited construction of some new classrooms. We hope our Newsletter conveys some of the spirit behind what is happening in Aikiyam today. As always, we remain deeply grateful for your support. Aum... Shankar". De laatste nieuwsbrief (februari 2015) van de school is hier te vinden: Nieuwsbrief.

Aikiyam School is een dagschool in Auroville waar meer dan tweehonderd kinderen, met name uit de omliggende dorpen, onderwijs genieten. Aikiyam betekent harmonie, zielsverbondenheid, eenheid in verscheidenheid, in zowel Tamil als Sanskrit. De ‘Aikiyam School Support Group’, de leerkrachten en leerlingen roepen iedereen op om de school te blijven steunen, opdat Aikiyam zich kan blijven ontplooien tot de modelschool die het tracht te zijn. Meer over de Aikiyam School is op de website van Auroville te lezen. Voor een overzicht van alle nieuwsbrieven, kijk hier.

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team