Primeur EN-NL uitgave van Savitri

Savitri, een Legende en een Symbool, is een van de belangrijkste werken van Sri Aurobindo. De Legende, ontleend aan de oude Vedische geschriften Mahabharata, gaat over het verleden van de mensheid en het Symbool gaat over haar toekomst. De Legende wordt verteld als een verhaal van echtelijke liefde van Savitri en Satyavan die de dood overwint. De karakters zijn manifestaties van levende en bewuste Krachten waarmee we bewust in contact kunnen treden, en zij nemen menselijke lichamen aan om de mens te helpen hem de weg te wijzen van zijn sterfelijke toestand naar een goddelijk bewustzijn en een onsterfelijk leven.

Sri Aurobindo onderscheidt zich van Darwin omdat hij zich niet alleen op de oorsprong maar met zijn evolutietheorie ook op de toekomst van de mensheid richt. Savitri is een epos. Sri Aurobindo schreef vanuit zijn hogere bewustzijnsniveau, waardoor een dichtkunst ontstond die mantrisch is en heel rijk aan beelden.

Martin Schreurs, met medewerking van Hans Vas, heeft jarenlang gewerkt aan een beeldenrijke Nederlandse vertaling. In de Savitri-groep, die vier maal per jaar bijeenkomt, wordt de vertaling als belangrijke ondersteuning gebruikt bij de studie.

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team