Aikiyam School

Educatie

Wat is het?

Aikiyam School is een Auroville school voor de opgroeiende generatie in de dorpen rondom de stad en voorziet in onderwijs voor meer dan 200 kinderen in de leeftijdsgroepen van 3 tot en met 15 jaar.

De meeste kinderen komen uit het grote Tamil dorp Kuilapalayam, dat in de directe nabijheid van de school gelegen is. De kinderen ontvangen op school niet alleen het onderwijs gratis, maar ook een dagelijkse lunch, voedzame snacks en regelmatige gezondheids-checks. Doel van de school is om te voorzien in de gezonde fysieke, emotionele en mentale groei van jonge Tamil kinderen die streven naar een beter leven en daar alle recht op hebben. De leerkrachten van Aikiyam trachten een stabiele, zorgende, niet-autoritaire sfeer op te bouwen. Dit stelt de kinderen in staat te groeien en te gedijen. 

We streven ernaar progressief onderwijs aan te bieden, gebaseerd op Auroviliaanse principes, met in het achterhoofd dat de meeste van onze Tamil leerlingen zich niet bij de stad zullen aansluiten. We geloven dat het belangrijk is om deze jonge mensen de bagage mee te geven die hen in staat zal stellen om te gaan met wat de toekomst hen ook brengen zal, binnen Tamil Nadu of waar ook ter wereld.

Resultaten

In de Aikiyam School:
- zijn de klassen klein: we streven naar niet meer dan 20 leerlingen per leerkracht
- zijn de basisvakken Engels, Tamil, wis- en natuurkunde, sociale wetenschappen en computer technologie
- kan er daarnaast gekozen worden voor naailessen, houtbewerking en pottenbakken, en voor lessen in beeldende kunst, dans en muziek, en voor zwemmen
- kan er voor de naschoolse sportactiviteiten onder deskundige begeleiding gebruik gemaakt worden van de goede sportvelden die bij de New Creation nederzetting horen
- hebben de leerlingen de mogelijkheid om toelatingsexamen te doen voor erkende middelbare scholen
- worden er beroepsopleidingen opgezet voor timmerlieden, kleermakers, electriciëns en metaalwerkers, en worden er computercursussen ontwikkeld. 

Steun het project!

Aikiyam verkeert in een voortdurende worsteling om haar activiteiten te financieren. We worden door Auroville ondersteund, middels het onderwijs onderzoeksinstituut Sri Aurobindo International Institute for Educational Research (SAIIER).

We zijn echter ook van charitatieve bijdragen afhankelijk om alle diensten te kunnen blijven aanbieden, waaronder een uitgebreid curriculum, gratis maaltijden, gezondheids-checks, en een grote mate van individuele zorg voor sommige leerlingen die daar grote behoefte aan hebben. 

Indien u een donatie aan de school wilt doen, dan kunt u zelfs met bescheiden middelen ver komen in India. Voor € 1,00 betaalt u de maaltijden van een leerling gedurende een hele week, € 8,50 is voldoende voor alle schoolbenodigdheden van alle leerlingen voor een hele schooldag, en voor € 90,00 neemt u een maandsalaris van een leerkracht voor uw rekening. Meer informatie over hoe u de Aikiyam School via Auroville International Nederland financieel kunt ondersteunen, eventueel met belastingvrijstelling, vindt u onder het kopje 'ondersteun projecten'
Bezoek de officiële site →

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team